Bezpečnost a ochrana dat

POSLEDNÍ AKTUALIZACE LISTOPAD 25, 2022

Webové stránky www.dateio.eu a gastro.dateio.eu („webové stránky“) provozuje společnost Dateio s.r.o. Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky, na nichž jsou zveřejněna. Soukromí uživatelů našich webových stránek a zabezpečení jejich osobních údajů bereme velmi vážně, proto jsme se zavázali k dodržování osvědčených postupů.

Tato pravidla ochrany osobních údajů stanoví zásady, jimiž se řídíme při používání vašich osobních údajů, jež můžeme získat. Prosíme, abyste si tato pravidla pečlivě přečetli. Kliknutím disclaimer-4 se dozvíte více o tom, jak používáme soubory cookies.

se dozvíte více o tom, jak používáme soubory cookies.

Získání a používání osobních údajů

Jaké údaje shromažďujeme?

Buď vás o dobrovolné poskytnutí osobních údajů požádáme my, nebo se vy sami rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje tím, že nám zašlete e-mailovou zprávu prostřednictvím sekce „Kontakty“ na těchto webových stránkách. Obecně jsou tyto osobní údaje vyžadovány nebo poskytovány, pokud žádáte, abychom vám poskytli určité informace.

Při vaší návštěvě těchto webových stránek od vás můžeme získat následující informace:

 1. Jméno
 2. Adresu
 3. E-mailovou adresu
 4. Telefonní číslo
 5. IP adresu (jedinečný identifikátor vašeho počítače nebo jiného zařízení)
 6. ID mobilního zařízení
 7. Další osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktování prostřednictvím sekce „Kontakt“ na těchto webových stránkách, e-mailem, telefonem nebo jiným způsobem.

Jak tyto osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje použijeme níže uvedenými způsoby. Kromě toho zákon vyžaduje, abychom uvedli „právní důvody pro zpracování“, tj. abychom vám sdělili, z jakých důvodů můžeme vaše údaje používat. Tyto důvody jsou rovněž uvedeny níže:

Jak použijeme vaše osobní údajeJak použijeme vaše osobní údaje
Abychom vám poskytli materiály a informace, o které jste požádali.Souhlas – vaše osobní údaje k tomuto účelu používáme, pouze pokud jste nás o to požádali. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Abychom vám zaslali informace a materiály, které by vás mohly zajímat, jako jsou newslettery, technické dokumenty, bulletiny a další obchodní informace.Naše oprávněné zájmy – vaše kontaktní údaje související s vaší prací, např. vaši pracovní e-mailovou adresu, používáme, abychom vám mohli sdělit výše uvedené informace.
Abychom vám mohli odpovědět na vaše konkrétní dotazy týkající se Dateio.eu a jejích jednotlivých provozních společností a značek.Souhlas – vaše osobní údaje k tomuto účelu používáme, pouze pokud jste nás o to požádali. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Abychom vám umožnili lepší přístup k informacím na těchto webových stránkách.Naše oprávněné zájmy – vaše osobní údaje používáme, abychom vám a ostatním uživatelům webových stránek poskytli co nejlepší online zážitek.
Abychom mohli zpracovat vaše požadavky a zodpovědět vaše dotazy, včetně těch, které nám položíte prostřednictvím sekce „Kontakty“. Budeme vás průběžně informovat o stavu vaší žádosti, případně i o dalších příležitostech, pokud jste nás o to požádali, a to pomocí vámi zvolených metod.Naše oprávněné zájmy – vaše osobní údaje používáme k vyhodnocení informací, které jste nám poskytli, a k odpovídající komunikaci a odpovědím. Pokud například podáte žádost o zaměstnání, bude potřebovat, abychom vám poskytovali průběžné informace během celého náborového procesu.
Abychom vám umožnili zaslat informace našemu novému obchodnímu týmu.Naše oprávněné zájmy – vaše osobní údaje používáme pouze k posouzení poskytnutých informací pro nové obchodní účely.
Pro zpracování vašeho přihlášení na akce, semináře, konference a schůzky prostřednictvím webových stránek Dateio.eu pro společnost Dateio.eu a její přidružené subjekty.Naše oprávněné zájmy – vaše údaje používáme k tomu, abychom vás zaregistrovali na požadované akce a abychom vám a organizátorovi akce zaslali potvrzení

Informace o tom, jak používáme vaše údaje shromážděné pomocí souborů cookies a podobných technologií, najdete na stránce „Cookies“ zde.

Dateio.eu může také shromažďovat a uchovávat souhrnné nebo anonymizované informace o interakci uživatele s webovými stránkami.

Tyto souhrnné nebo anonymizované informace, které shromažďujeme o svých zákaznících a vzorcích provozu na webových stránkách, a související údaje o stránkách můžeme použít k vylepšení designu našich webových stránek a můžeme je sdílet spolehlivým třetím stranám. Vezměte prosím na vědomí, že souhrnné a anonymizované informace nejsou osobními údaji a nemohou přímo ani nepřímo identifikovat jednotlivce.

Odkazy na jiné stránky

Pro vaši potřebu mohou tyto webové stránky obsahovat odkazy na jiné webové stránky a na naše účty na sociálních médiích, tedy na Facebooku, LinkedIn nebo Twitteru. Tato pravidla ochrany osobních údajů se na tyto jiné webové stránky nevztahují. Doporučujeme vám přečíst si zásady o ochraně osobních údajů těchto jiných webových stránek, abyste získali informace o jejich shromažďování a zpracování osobních údajů.

Sdílení informací

Předáváme vámi poskytnuté informace třetím stranám?

 1. Vaše osobní údaje můžeme poskytovat dalším společnostem v rámci naší skupiny, přidruženým subjektům i třetím osobám, abychom tak mohli vaše osobní údaje zpracovávat za účelem stanoveným v těchto pravidlech ochrany osobních údajů. Další podrobnosti o společnostech naší skupiny najdete zde.
 2. Vaše osobní údaje můžeme sdělit dále, pokud se na naše společnost nebo kterékoli z našich aktiv stane předmětem prodeje či podobné obchodní transakce. Zajistíme, aby třetí osoby, které získají vaše osobní údaje, byly povinny zachovávat jejich důvěrnost.
 3. Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím osobám, pokud se důvodně domníváme, že to vyžaduje nebo umožňuje zákon (například třetím osobám, které poskytují služby naším jménem), a za účelem vyšetřování, prevence či stíhání v případě podezření z podvodu nebo v případě skutečného podvodu a jiných nezákonných či jinak zakázaných činností.
 4. zde.

V každém případě podnikneme kroky, abychom zajistili, že tyto třetí osoby budou zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na tak dlouhou dobu, abychom je mohli používat z důvodů uvedených v těchto pravidlech ochrany osobních údajů, a na tak dlouhou dobu, jak nám ukládá zákon. V případě žádosti o zaměstnání můžeme například vaše osobní údaje uchovávat, abychom vás informovali o všech dalších příležitostech, které se vyskytnou; vaše údaje však budeme uchovávat pouze po omezenou dobu a rozhodně ne déle, než je přiměřeně nutné nebo požadované zákonem.

Zabezpečení osobních údajů

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Podnikáme příslušné technické a organizační kroky, abychom zajistili, že osobní informace, které jste nám sdělili, jsou uchovávány v bezpečí, jsou přesné a aktualizované a že jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu vzhledem k účelu, pro který se používají.

Ochrana soukromí dětí

Tyto webové stránky nebyly vytvořeny s úmyslem přilákat děti mladší 16 let. Osobní údaje o osobách nebo od osob mladších 16 let vědomě neshromažďujeme. Pokud je vám méně než 16 let a chcete položit dotaz nebo použít tento web způsobem, který vyžaduje, abyste zadali své osobní údaje, požádejte rodiče nebo zákonného zástupce, aby tak učinil vaším jménem. Stejně tak, pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a myslíte si, že nám vaše dítě mohlo omylem poskytnout své osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese dpo@dateio.eu a my tyto údaje smažeme.

Kam vaše osobní údaje posíláme

Pokud země, do níž jsou vaše osobní údaje předávány, neposkytuje odpovídající úroveň ochrany, zavedeme příslušná ochranná opatření (používáme standardní smluvní doložky), abychom ochranu vašich informací zajistili.

Vaše práva

Máte právo požadovat:

1. kopii svých osobních údajů, které máme k dispozici, a podrobnosti o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme;

2. opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich osobních údajích;

3. abychom vám v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky a na základě vašeho souhlasu (viz kapitola „Jak vaše osobní údaje používáme?" výše), předložili vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete nás také požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v tomto formátu přímo třetí osobě, což učiníme, pokud to bude technicky proveditelné; a

4. nechat své osobní údaje vymazat nebo omezit jejich používání (například pokud se změní vaše preference nebo pokud si nepřejete, abychom vám zaslali informace, o které jste nás požádali).

Pokud si přejete kterékoli z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím možností uvedených níže.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme s vašimi osobními údaji nakládáme, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. Obraťte se prosím na svůj místní úřad pro ochranu údajů nebo na náš místní Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOU) (https://www.uoou.cz).

Pokud se například nacházíte ve Velké Británii, dozorovým orgánem je Information Commissioner's Office (ICO)(http://www.ico.org.uk); ve Francii je dozorovým orgánem Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL) (https://www.cnil.fr/) (https://www.cnil.fr/), v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOU) (https://www.uoou.cz).

Jak nás kontaktovat

Pokud si přejete uplatnit kterékoli ze svých práv týkajících se vašich osobních údajů nebo máte-li jakékoli dotazy ohledně způsobu, jak vaše osobní údaje používáme, kontaktujte nás prosím na adrese e-mail dpo@dateio.eu.